Iranian Rial
FA
Close

مهمان نوازی یک رویداد است که دردورهمی غیررسمی رخ می‌دهد و تشریفات یک رویداد است که در گردهمایی رسمی اتفاق می‌افتذ! که در این رویدادها ، صاحبان مشاغل، غرفه داران و مشاوران می‌توانند برای شبکه سازی، یادگیری و ایجاد روابط گردهم‌ آیند.
 
برخی از نمونه‌های مهمان‌ نوازی فردی شامل دعوت از شخصی در مکان عمومی یا خانه برای نوشیدنی یا صرف غذا، اطمینان از آسایش بازدیدکنندگان، دادن هدایا، ابراز احترام و ارائه کمک یا راهنمایی است. و وقتی مهمان نوازی پولی می‌شود، به آن صنعت تشریفات مهمان‌نوازی می گویند.

تولید کنندگان